PvdA-GroenLinks in gesprek met het jeugd-en jongerenwerk Noordwijk: PvdA-GroenLinks Noordwijk is geen voorstander van alweer een bezuinigingsronde bij het jeugd- en jongerenwerk. Wij vinden het preventieve aanbod van groot belang voor de jeugd en jongeren in Noordwijk. Voor onze fractie reden om in gesprek te gaan met regiomanager Herman vd Brug en directeur Roel vd Vet van de stichting jeugd en jongerenwerk Holland Rijnland, waar ‘onze Hangout’ onder valt. De gespreksonderwerpen wil ik bij deze delen met de bezoekers van onze website. WANT, WIST U DAT HET JEUGD EN JONGERENWERK NOORDWIJK: • een gevarieerd activiteitenpakket aanbiedt waardoor ze een mooie gelegenheid creëert met de Noordwijkse jeugd in gesprek te gaan; • daardoor een groot bereik heeft; • altijd 2 mensen beschikbaar heeft om zo voldoende aandacht te kunnen geven aan vragen en problemen die ze in contact met jeugdigen ontmoeten; • een ontwikkeling heeft doorgemaakt van recreatief jongerenwerk naar jongerenwerk nieuwe stijl • daarin als speerpunten heeft: preventie, coaching en eigen kracht, participatie; • outreachend en ambulant werkt; • op verschillende tijden beschikbaar is, ook na 17.00! • samenwerkt met andere instanties en zich daarmee ook begeeft op het raakvlak tussen zorg en veiligheid. • die andere instanties ook gebruik kunnen maken van spreekruimtes in de hangout; • ook ondersteuning biedt aan jeugdigen die een “flinke bagage” met zich meedragen. (En dat dit fijn is voor jeugdigen dat dit er voor hen is!) • Een zgn JIMMY in huis heeft, een jongeren-infomatie-medewerker, handig toch! • en vast en zeker nog meer in huis heeft…… • Dit allemaal niet kan blijven aanbieden als er € 60.000 bezuinigd moet worden. WIST U DAT • met een goed preventief aanbod, de zorg voor jeugdigen in Noordwijk minder kosten […]