Wat is er afgesproken De leden van PvdA en GroenLinks hebben voorafgaand aan deze raadsperiode (2014-2018) besloten samen de gemeenteraadsverkiezing in te gaan. Deze verkiezing in 2014 heeft er toe geleid dat PvdA–GroenLinks met Marie José Fles een wethouder in het college van B&W hebben en met twee raadsleden zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad (Carry Cramer en Louis Koppel). Doel van dit samenwerkingsverband is een bundeling van de krachten waarmee beter de gezamenlijke doelstellingen kunnen worden bereikt. Om de samenwerking tussen deze twee partijen ook bestuurlijk te verankeren besloten de leden van beide partijen deze samenwerking vast te leggen in een overeenkomst en in een huishoudelijk reglement (18-12-2013). In deze overeenkomst is geregeld dat deze samenwerking door beide partijen gezamenlijk wordt bestuurd door middel van een samenwerkingscommissie. De besturen van beide partijen blijven onafhankelijk van elkaar. In september 2015 is binnen de SC een discussie ontstaan over de uitvoering van enkele besluiten die de SC had genomen. Het beeld dat binnen de SC is ontstaan is dat besluiten van de SC als vrijblijvend werden gezien en de uitvoering stokte. De SC meent dat een bestuur zonder mandaat zinloos is en niet kan bijsturen. De SC kon op basis van artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst niet verder werken en heeft haar werkzaamheden stil gelegd. Hoe nu verder De besturen van PvdA en GroenLinks onderschrijven dat de Samenwerkingscommissie niet heeft gebracht wat daarvan werd verwacht. Dat ligt niet aan de personen die in de Samenwerkingscommissie zaten. Beide besturen zijn van mening dat het ontbinden van de Samenwerkingscommissie als een gegeven moet worden beschouwd. Voor de Samenwerkingscommissie zal wel iets in de plaats moeten komen. De hiervoor genoemde taken van de Samenwerkingscommissie moeten immers wel worden uitgevoerd. Op […]