Fractievoorzitter Carry Cramer sprak namens haar fractie bij de Algemene Beschouwingen. Vind hier haar betoog: Algemene Beschouwingen en Programmabegroting 2017 Daarnaast waren er nog een drietal moties, waarvan de motie over het aardgasvrij bouwen in nieuwe Noordwijkse woonwijken unaniem is aangenomen door de raad. motie aardgasvrij bouwen De andere twee moties zullen in gesprekken behandeld worden. Daar is van de betreffende wethouder de toezegging gedaan. motie realiseren 3 beschutte werkplekken in 2017 bij de gemeente noordwijk motie volkshuisvesting