Wethouder Fles maakt een tussenstand op van de raadsperiode 2014-2018

Wethouder Marie José Fles blikt in een tussentijdse evaluatie terug op de behaalde resultaten op het gebied van welzijn, zorg en duurzaamheid. nw_tec-2016_def_wethouder-fles

Tussenevaluatie raadsperiode 2014-2018 fractie PvdA-GroenLinks

Een tussentijdse evaluatie van de resultaten en wensen van de fractie verscheen in de Noordwijker met een speciale bijlage van de gemeente. Met daarin de thema’s duurzaamheid, zorg en wonen belicht. nw_tec-2016_def_raadsleden

Speerpunten 2018 in de maak

PvdA en GroenLinks Noordwijk hebben 30 november 2016 een vervolg gegeven aan de speerpunten discussie richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018 dmv een geanimeerde discussie-avond. Een enthousiaste groep van ruim 20 personen nam aan deze avond deel. De huidige portefeuillehouders (raadsleden en commissieleden) gaan een en ander verder uitwerken voor een vervolg discussie-avond.