Voor de actuele raads- en commissievergaderingen, zie de gemeentelijke website, Vergaderkalender

Iedereen is van harte welkom mee te doen en te denken tijdens de fractievergaderingen de maandag voorafgaand aan de raads- en commissievergaderingen (zie Vergaderkalender). Neem contact op met Carry Cramer (06-51224549/carrycramer@gmail.com) voor meer informatie.