Ga je mee links af!?

De campagne heeft als doelstelling een topresultaat voor de linkse politiek bij de raadsverkiezingen van 19 maart 2014 te realiseren. Dit is op en top gelukt. Wij doen mee met de coalitie van Puur Noordwijk, Lijst Salman, D66 en uiteraard PvdA-Groenlinks. Wij leveren een wethouder (Marie José Fles) en 2 raadsleden (Carry Cramer en Louis Koppel)

PvdA-Groenlinks Noordwijk is een sterk en enthousiast team, maar er is altijd plaats voor meer vrijwilligers.

Dus wil je bijdragen, op welke wijze dan ook en opkomen voor de kwetsbare mensen, voor meer werk en een groene en duurzame ontwikkeling van ons mooie Noordwijk? Ga dan mee linksaf en meld je aan!

PvdA en GroenLinks gaan in Noordwijk samen de raadsverkiezingen in.

EersteZes+Slogan1_2_1[1]Leden stellen de gezamenlijke lijst op.

Voorzitters van beide partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst.

‘Speerpunten’programma door leden goedgekeurd.

28 kandidaten op gezamenlijke lijst. 

Nieuw logo en nieuwe slogan gepresenteerd.

Verkiezingscampagne gelanceerd.

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering die hiertoe Woensdagavond in hotel Royal georganiseerd was, tekenden de voorzitters van beide partijen de samenwerkingsovereenkomst. Ook het voorzitterschap voor deze vergadering werd door Jan Pas van GroenLinks en Peter van Zuylen van de Partij van de Arbeid in goede harmonie gedeeld.

“We richten hier geen nieuwe partij op, maar bevestigen hiermee wel de afspraak dat we samen de komende gemeenteraadsverkiezingen tot een groot succes gaan maken”, aldus Jan Pas. Peter van Zuylen bekrachtigde deze uitspraak met “Om dit te bereiken gaan wij u één programma en één lijst presenteren, die wij in uitstekende samenwerking hebben opgesteld. Na 19 maart volgend jaar zullen wij ook als één fractie Noordwijk’s belangen verdedigen”.

Voormalig raadslid Marie José Fles legde de vergadering vervolgens uit hoe het voorgestelde ‘Speerpuntenprogramma’ tot stand is gekomen. Vooraf aan de vergadering hadden alle leden het concept al toegestuurd gekregen. “We zijn dit keer niet met een paar knappe koppen bij elkaar gaan zitten, maar hebben de eerste ideeën op papier gezet en hebben daarna vier bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze vier voor iedereen toegankelijk meetings hebben eerst meerdere gastsprekers hun deskundigheid met ons gedeeld. Daarna kon iedereen vragen stellen. Hierna ontstond vrijwel altijd een uitgebreide discussie, daar hebben wij heel goed naar geluisterd”. Onder luid applaus is hierna het voorgelegde verkiezingsprogramma door de leden goedgekeurd.

Ook met de kandidaatstelling is heel zorgvuldig omgesprongen. Beide besturen hebben zich laten adviseren door een adviescommissie waarvoor coryfeeën van beide partijen waren uitgenodigd. Nadat de commissie vele gesprekken met de aangemelde kandidaat-raadsleden had gevoerd, heeft zij het concept voor de lijst opgesteld. Vervolgens zijn de ‘top 6’ van haar advieslijst in vervolggesprekken nog diepgaander aan de tand gevoeld.

De uitleg dat leden alleen over kandidaten van hun eigen partij mochten stemmen, bleek niet nodig. Na een steekhoudend antwoord op enkel vragen werd de lijst in zijn geheel zeer enthousiast door de leden ontvangen en goedgekeurd. Zittend raadslid Arthur Eijs bracht namens de zaal zijn complimenten over de gevolgde procedure over.

Hierna hebben de eerste zes van de lijst zich met een korte presentatie voorgesteld en zijn de overige aanwezige kandidaten door de voorzitters gepresenteerd. Deze eerste zes van de lijst:

1. Carry Cramer (PvdA)

2. Wil Slats (GroenLinks)

3. Menko Wiersema (PvdA)

4. Winnifred Ferro (GroenLinks)

5. Rosalie Bedijn (PvdA)

6. Alex Lambregts (PvdA)

Nadat Wil Slats de in opbouw zijnde website liet zien (www.pvdagroenlinksnoordwijk.) werden de borden met het nieuwe logo en onze verkiezingsleuze “Ga je mee linksaf?” geheven. Beiden werden met waarderend gejuich ontvangen.

Alex Lambregts, de voorzitter van de Campagnegroep verklapte aan de leden al wat zijn team allemaal van plan is en al weken aan het voorbereiden is. Hij beloofde de vergadering dat “Noordwijk binnenkort en in de komende maanden ‘ vrolijk en een pietsie alternatief’ uitgebreid van ons gaat horen”.

‘Leden PvdA/GroenLinks doen ondere barre omstandigheden mee met de kerstrun

foto kerstrun 1

foto poster 1foto kansarmen 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto10De lol van en met het canvassen!