Wethouder

22. Marie..Marie José Fles

m.fles@noordwijk.nl

PortefeuilleDecentralisaties: jeugdzorg en Wmo, Seniorenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorg, Lokaal loket, Mantelzorg, Volksgezondheid, Vluchtelingenbeleid, Natuur, Milieu, Wateroverlast Hoofdstraat en nadeelcompensatie, Cultuur, Monumenten, Preventief jongerenbeleid (in afstemming met wethouder Salman)